Rys historyczny

opis: o gminie

rozmiar: 2,15 KB 
pobrań: 4129 
data: 2004-12-09 10:19:25

Rys historyczny

Po drugiej wojnie światowej teren dzisiejszej gminy Bierawa był poważnie zniszczony, wiele wsi było spalonych, szczególnie dramatycznie przedstawiała się sytuacja w Kotlarni, Starej Kuźni i Ortowicach, wsie były wyludnione. Zaczęła wtedy napływać ludność z centralnej Polski oraz z za naszej wschodniej granicy.

Od 1945 roku Bierawa wchodziła w skład województwa Śląsko - Dąbrowskiego. Została powołana przez generała Aleksandra Zawadzkiego rozporządzeniem z dnia   27 listopada 1945r."O podziale powiatu kozielskiego w woj. śląsko-dąbrowskim na gminy wiejskie i gromady- § pkt. 2. "

Na siedzibę gminy wyznaczono wieś Bierawę. W skład Gminy weszły gromady :Bierawa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia.

W 1961r. Gmina powiększyła się o miejscowość Brzeźce
i Stare Koźle, należące dotąd do Gminy Kłodnica - na mocy uchwały nr V/22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 20.09.1961r., a zatwierdzone uchwałą Rady Ministrów nr 406/61 z dnia 13.10.1961r. Wobecnym kształcie administracyjnym Gmina Bierawa istnieje od 1973 r., kiedy to po przeprowadzonej reformie administracyjnej Kraju likwidacji uległy Gromady. Wówczas to w Powiecie Kozielskim utworzono Gminę Bierawa w wyniku połączenia Gromadzkich Rad Narodowych w Bierawie, Dziergowicach i Kotlarni.

    Utworzenie Gminy Bierawa.jpg.bierawa

            Z wcześniejszych wydarzeń warto odnotować II powstanie śląskie na ziemi bierawskiej. Na terenie Bierawy, Starego Koźla i Starej Kuźni powstańcy utworzyli polskie zarządy gminne. Po stłumieniu powstania, mimo potężnego terroru jaki wprowadzili Niemcy rozwijało się polskie życie.             W 1924 r. w Bierawie, Dziergowicach i Starym Koźlu powołano terenowe oddziały Związku Polaków w Niemczech. W tym czasie również dzięki staraniom kozielskich działaczy utworzono 3 polskie biblioteki w tym jedną w Dziergowicach. Tam też działał popularny wśród Polaków chór "Jutrzenka".drukuj stronę  |  wejść: 8317  |  publikacja/modyfikacja: 2007-04-16 11:15:42


 
                           
ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 13:06:10